98

Førstekonsulent jobb

 • 12 dager siden tjenester.nav.no

  Halden

  Selskap: Halden Tingrett

   ...Førstekonsulent/saksbehandler Førstekonsulent/saksbehandler Det er ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent, kode 1408 ltr. 43-53, avhengig av tidligere erfaringer og kvalifikasjoner. Tingretten legger vekt på tverrfaglig samarbeid,... 

 • 8 timer siden jobbnorge.no

  Notodden

   ...Avdeling for infrastruktur, seksjon for service og tjenester er det fra 14.05.2017 ledig 50 % fast stilling som konsulent/førstekonsulent. Stillingen er knyttet til hustrykkeriet på Notodden og nærmeste overordnede er Magne Tomren. Aktuelle... 

 • 4 dager siden finn.no

  Oslo

   ...Ledig stilling som førstekonsulent ved seksjon for forskning og utvikling, avdeling for medisinsk genetikk, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål Ved Avdeling for medisinsk genetikk drives omfattende forskning for å... 

 • 6 dager siden tjenester.nav.no

  Oslo

  Selskap: Norges Musikkhøgskole

   ...Førstekonsulent på personal Jobbnorge ID: 135805 I seksjon for økonomi, personal og arkiv er det ledig stilling som førstekonsulent innenfor personalområdet. Arbeidsoppgaver Saksbehandling på personalområdet Bistå i tilsettingsprosesser... 

 • 10 dager siden tjenester.nav.no

  Molde

  Selskap: Molde kommune

   ...Førstekonsulent Økonomiavdelingen - seksjon skatt Vi ønsker søkere med høyskoleutdanning fortrinnsvis innenfor økonomi eller jus for arbeid tilknyttet innfordring, veiledning og kontroll av skatter og avgifter. Info: Steinar Mundal, tlf:... 

 • 17 dager siden tjenester.nav.no

  Vardø (kommune)

  Selskap: Kontoret for voldoffererstatning

   ...Saksbehandler - førstekonsulent Førstekonsulenter (jurister - Master I rettsvitenskap) Stillingstype: Inntil 2 engasjementstillinger som saksbehandler Utdanningsnivå: Mastergrad (Cand.jur) Om stillingen Kontoret for voldsoffererstatning... 

 • 11 dager siden tjenester.nav.no

  Bærum kommune

  Selskap: Nasjonal sikkerhetsmyndighet

   ...Førstekonsulent HR Har du stor arbeidskapasitet og interesse for HR? Førstekonsulent HR Arbeidsoppgaver: Løpende driftsoppgaver og saksbehandling innen HR-forvalting Rekruttering, med fokus på administrative oppgaver knyttet til dette.... 

 • 4 dager siden jobbnorge.no

  Drammen

   ...øring med elektronisk kontroll (EK) ved Buskerud friomsorgskontor er det ledig inntil fire faste 100 % stllinger som førstekonsulent. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) innebærer at domfelte som oppfyller vilkårene kan gjennomføre... 

 • 5 dager siden tjenester.nav.no

  Fredrikstad

  Selskap: Namsfogden i Fredrikstad

   ...Førstekonsulenter (ref.nr. 201701440) - Namsfogden i Fredrikstad Namsfogden i Fredrikstad er en selvstendig driftsenhet underlagt politimesteren i Øst politidistrikt. Driftsenheten er ansvarlig for behandling av saker innen den sivile rettspleien... 

 • 20 dager siden tjenester.nav.no

  Tromsø

  Selskap: Forbrukerrådet

   ...Jurist (førstekonsulent/rådgiver) Forbrukerrådet søker jurist (førstekonsulent/rådgiver) til vårt kontor i Skien, Stavanger eller Tromsø Denne stillingen utlyses via Traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning... 

 • 6 dager siden toll.easycruit.com

  Oslo

  Selskap: Tolletaten

   ...neordringer i Statens pensjonskasse ~fleksibel arbeidstidsordning ~treningsfasiliteter ~lønn etter statens regulativ som førstekonsulent kr 419 100 - 435 500 Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å sø... 

 • 7 timer siden finn.no

  Sandvika

  Digitalisering og IT skal bidra til modernisering innen alle fagområder. Målet er å opprettholde høy innbyggertilfredshet og effektive saksbehandlingsprosesser. Avdeling for IT Brukerstøtte skal sørge for god leveranse av dokumentasjonstjenester med...

 • 18 dager siden finn.no

  Trondheim

   ...i stillingen. Det internasjonale arbeidet ved DMMH er anslått til omtrent 150 % stilling som skal deles mellom en førstekonsulent i studentadministrasjon og en seniorkonsulent som rapporterer til Prorektor for FoU og oppdrag. Stillingsstørrelsene... 

 • 17 dager siden jobbdirekte.no

  Vardø

  Selskap: Kontoret for voldoffererstatning

   ...Tittel Saksbehandler - førstekonsulent Kategori Lov, rett og sikkerhet Jus Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Finnmark, Vardø Søknadsfrist Se annonse Kontoret for voldoffererstatning Saksbehandler - førstekonsulent... 

 • 12 dager siden finn.no

  Forus, Stavanger

   ...Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førstekonsulent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen. I det daglige vil den som ansettes ha sitt arbeidssted ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Arbeidsoppgaver... 

 • 11 dager siden jobbnorge.no

  Oslo

   ...egenskaper vil vektlegges. Vedkommende som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres til nivå «Hemmelig». Lønnsspenn : førstekonsulent: 432 700 - 498 000/ rådgiver 446 900 - 588 100. Endelig lønnsplassering vil bli avgjort etter kvalifikasjoner.... 

 • 4 dager siden tjenester.nav.no

  Oslo

  Selskap: Kriminalomsorgen region øst

   ...Førstekonsulent ved besøkstelefonen i Oslo fengsel Jobbnorge ID: 136109 Førstekonsulent, kode 1408 Vil du ha ansvar for å koordinere besøk til innsatte ved Oslo fengsel? Ved Oslo fengsel er det ledig en fast stilling som førstekonsulent... 

 • 3 dager siden finn.no

  Ålgård

   ...Ledig vikariat som førstekonsulent, for tiden plassert ved Gjesdal lensmannskontor. Arbeidsoppgaver Forliksrådssekretær for Gjesdal kommune Publikumsekspedering Saksbehandling innen tvangsfullbyrdelse og forvaltningsoppgaver Forkynnelser... 

 • 4 timer siden jobbdirekte.no

  Oslo

  Selskap: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

   ...Tittel Førstekonsulent (ref.nr. 3386075808) Kategori Administrasjon, Personal og Økonomi Økonomi og regnskap Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Oslo, Oslo Søknadsfrist Se annonse Oslo universitetssykehus HF... 

 • 3 dager siden jobbnorge.no

  Trondheim

   ...kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Stilling som førstekonsulent (kode 1408) lønnes med minimum årslønn kr 360 100. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 360 100 til kr 4... 

1-20 fra 98 søkeresultater

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Frem

1-20 fra 98 søkeresultater

 • 1
 • Frem