90

Førstekonsulent jobb

 • 8 dager siden jobbnorge.no

  Elverum

  Høgskolen i Innlandet har et ledig et års vikariat som førstekonsulent med oppgaver innenfor det studieadministrative feltet. Stillingen er tilknyttet studie- og opptakskontoret, og rapporterer til studiesjef. Arbeidssted Elverum. Hovedoppgaver for... 

 • 8 dager siden jobbnorge.no

  Kristiansand

  Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Avdeling for lærerutdanning vil i tillegg til den faste stillingen, kunne ha et behov for... 

 • 21 dager siden jobbnorge.no

  Fredrikstad

   ...stfold og Halden politistasjoner, som betjenes enkelte ukedager/ved behov. Enheten har 29 årsverk. Ledige stillinger som førstekonsulent: Med forbehold om finansiering blir det ved ledig to faste 100 % stillinger som førstekonsulent. Arbeidsoppgaver:... 

 • 12 timer siden jobbnorge.no

  Ski

  Ved Follo tingrett er det ledig en midlertidig stilling som førstekonsulent med mulighet for fast ansettelse. I det ligger at stillingen blir fast når den formelt blir frigitt, og det er ventet at dette vil skje raskt. Alle våre saksbehandlere har hovedsaksomr... 

 • 12 timer siden jobbnorge.no

  Oslo

  I Justis- og beredskapsdepartementets Sivilavdeling det ledig ett års vikariat som førstekonsulent/rådgiver – økonom eller samfunnsviter, med mulighet for forlengelse. Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet samt effektiv og kvalitetssikker konflikth... 

 • 9 dager siden jobbnorge.no

  Bergen

  Ved studieseksjonen på Det psykologiske fakultet er det ledig ei mellombels stilling som 100 % førstekonsulent. Tiltreding snarast mogleg med varighet frem til 31.12.2017. Studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet består av 17 personar og vert leia... 

 • 1 dag siden tjenester.nav.no

  Eid

  Selskap: Eid kommune Samfunn og teknisk

  Førstekonsulent Stillingsident: 7385268590 Presentasjon av stillingen : Eid kommune har ledig heil fast stilling som førstekonsulent for snarleg tilsetjing. Stillinga er plassert i avdeling for teknisk drift. Avdelinga har ansvar for drift av kommunal... 

 • 4 dager siden jobbnorge.no

  Hamar

   ...~Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver ~God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Stillingen lønnes som 1408 førstekonsulent lr 21, kr (419 100 – 473 100), eller 1434 rådgiver (kr 462 000 – 516 000). Medlemskap i Statens pensjonskasse. Fleksibel... 

 • 4 dager siden jobbnorge.no

  Oslo

   ...utfordrende oppgaver som gir gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Det er nå ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i Økonomi- og investeringsseksjonen. Arbeidsoppgaver Økonomi- og investeringsseksjonen har ansvar for arbeidet... 

 • 1 dag siden tjenester.nav.no

  Leikanger (kommune)

  Selskap: Sogn og Fjordane fylkeskommune

  Rådgjevar / førstekonsulent - vassforvaltning Vi har ledig tre stillingar som: - Rådgjevar / førstekonsulent - jurist - Rådgjevar / førstekonsulent - næringsutvikling - Rådgjevar / førstekonsulent - vassforvaltning Fylkeskommunen skal levere kvalitativt... 

 • 12 dager siden jobbnorge.no

  Steinkjer

   ...samlokaliseringen på tinghuset, samt utføre saksbehandling for Nord-Trøndelag jordskifterett, har domstolene ledig stilling som førstekonsulent. Stillingen er organisatorisk plassert i nyopprettet serviceavdeling på tinghuset, som organisatorisk er en del av... 

 • 12 dager siden finn.no

  Halden

  Ved høgskolen i Østfold har vi ledig et vikariat som førstekonsulent for perioden 18.04.2017 - 31.08.2018. Stillingen er knyttet til studieenheten ved høgskolens fellesadministrasjon i Halden. Studiedirektøren er nærmeste overordnede, men den delen... 

 • 1 time siden firda.vgs.no

  Leikanger (kommune)

  Selskap: Sogn og Fjordane Fylkeskommune

   ...der fellesnemnaren er å legge til rette for utvikling i Sogn og Fjordane. Avdelinga har ledig stilling som: rådgjevar/førstekonsulent – næringsutvikling mm Vår nye medarbeidar vil hovudsakleg arbeide med følgjande: ~Arbeid med næringsutvikling, m.a.... 

 • 1 time siden firda.vgs.no

  Leikanger (kommune)

  Selskap: Sogn og Fjordane Fylkeskommune

   ...fellesnemnaren er å legge til rette for utvikling i Sogn og Fjordane. Avdelinga har ledig ei mellombels stilling som rådgjevar/førstekonsulent innan vassforvaltning. Dette er eit to-årig engasjement, med ev. opning for noko forlenging. Andre halvår 2017 er... 

 • 13 dager siden jobbnorge.no

  Fauske

  Røvika ungdomssenter har ledig en fast 50 % stilling som konsulent/ førstekonsulent. Arbeidsoppgaver/ansvarsområder ~Oppfølging av oppgaver knyttet til senterets beredskapshjemavdeling. ~Sentralbord og drift av kontor og andre merkantile tjenester... 

 • 10 dager siden uio.no

  Oslo

  Selskap: Universitetet i Oslo

  Det er ledig en til to midlertidige stillinger som førstekonsulent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning , med mulighet for forlengelse/ fast ansettelse. Stillingenes hovedansvarsområder er studieadministrative oppgaver knyttet til Lektorprogrammets... 

 • Én måned siden jobbnorge.no

  Kristiansand

   ...kandidater oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Stillingen lønnes som førstekonsulent etter statens lønnsregulativ, ltr. 43 – 53, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere yrkespraksis. Fra brutto lønn... 

 • 1 time siden firda.vgs.no

  Leikanger (kommune)

  Selskap: Sogn og Fjordane Fylkeskommune

  Om arbeidsgiver: Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, samferdsle, fylkesvegar, næringsutvikling...

 • 4 dager siden adecco.no

  Drammen

  Selskap: Adecco

  For NAV Buskerud i Drammen søker vi etter en førstekonsulent til tiltaksseksjonen. Hovedarbeidsoppgaver: ~Registrering av tilsagn ~Utbetalinger til leverandører og bedrifter ~Registrering av vedtak ~Betjening av kompetansetelefon ~Journalføring... 

 • 14 dager siden finn.no

  Oslo

   ...ærum og Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet ). Det lyses for snarlig tiltredelse ut stilling som Planlegger (Førstekonsulent), 100% Engasjement for 1 år, med mulighet for forlengelse Du vil være del av et team som sluttfører det pågående pilotprosjektet... 

1-20 fra 90 søkeresultater

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Frem

1-20 fra 90 søkeresultater

 • 1
 • Frem