32

Pedagogisk leiar jobb

 • 8 dager siden tjenester.nav.no

  Finnøy (kommune)

  Selskap: Ombo oppvekstsenter

  Pedagogisk leiar Pedagogisk leiar (100% - fast) - Oppvekst Frå 1. mai 2017 er det ledig ei 100% fast stilling som pedagogisk leiar i Finnøy kommune, for tida i barnehagen på Ombo oppvekstsenter. Oppvekstsenteret har både skule (1.-7. kl.) og barnehage... 

 • 12 dager siden tjenester.nav.no

  Ullensvang

  Selskap: Veisane barnehage

  Pedagogisk leiar Ledige stillingar Generelt om alle stillingar: Nærare opplysningar om alle utlyste stillingar finn ein på heradet si heimeside. Søknad og CV skal sendast elektronisk, gå inn på . - Veisane barnehage, pedagogisk leiar 100 %... 

 • 14 dager siden tjenester.nav.no

  Balestrand (kommune)

  Selskap: Fjordtun oppvekstsenter

  Pedagogisk leiar Ved Fjordtun oppvekstsenter er det ledig 40 % stilling fram til 01.08.2017. Det vert stilt krav om utdanning som barnehagelærar, men og andre med relevant praksis kan søkje. Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare... 

 • 5 dager siden tjenester.nav.no

  Førde

  Selskap: Solsida barnehage

  Pedagogiske leiarar (saksnr. 16/4822) Visjonen vår er at alle skal ha ein ven. Vi meiner at god sosialkompetanse er grunnlaget for trivsel og mestring seinare i livet. Vil du vere med på laget vårt? Solsida barnehage er ein 6-avdelings barnehage.... 

 • 18 dager siden tjenester.nav.no

  Selskap: Hå kommune

  Pedagogisk leiar/barnehagelærar Kontaktperson: Hildegunn Husveg Telefon 51 79 30 70 For fullstendig utlysning og søknad sjå Hå kommune oppfordrar alle til å søkja elektronisk på web, dersom du ikkje har høve til dette, ta kontakt. Stillingsnummer... 

 • 14 dager siden tjenester.nav.no

  Giske (kommune)

  Selskap: Vigra barnehage

  Pedagogisk leiar (ref.nr. 3308452781) 80 % vikariat som pedagogisk leiar - barnehagane Det er ledig vikariat i 80 % stilling som pedagogisk leiar ved Vigra barnehage i tida 06.03.2017-28.02.2018. Stillinga kan verte auka til 100 % frå 15.08.2017... 

 • 14 dager siden jobbdirekte.no

  Balestrand

  Selskap: Fjordtun oppvekstsenter

  Tittel Pedagogisk leiar Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Sogn og Fjordane, Balestrand Søknadsfrist Se annonse

 • 11 dager siden karrierestart.no

  Ullensvang

  Selskap: Veisane barnehage

   ...stillingar finn ein på heradet si heimeside. Søknad og CV skal sendast elektronisk, gå inn på . - Veisane barnehage, pedagogisk leiar 100 % vikariat frå d.d. til 09.01.2018. Søknadsfrist: 27.01.17 Adresse: 5780 KINSARVIK Web: Se... 

 • 14 dager siden tjenester.nav.no

  Etne (kommune)

  Selskap: Enge Barnehage

  Pedagogisk leiar (Ref.nr: 595/BEAH-2017) Pedagogisk leiar 90 % Enge barnehage har ledig vikariat som pedagogisk leiar i 90% stilling frå 01.02.17 med auke til 100% frå 01.08.17. Sluttdator for vikariatet er 31.12.17 Barnehagen ligg i Etne sentrum... 

 • 13 dager siden karrierestart.no

  Vinje (kommune)

  Selskap: Rauland Barnehage

  Rauland barnehage 100% fast stilling som pedagogisk leiar frå 14.08.2017 - ID 1395 Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: Du må ha utdanning som barnehagelærar Dersom det ikkje melder seg søkjarar med godkjent barnehagelærarutdanning... 

 • 5 dager siden jobbdirekte.no

  Førde

  Selskap: Solsida barnehage

  Tittel Pedagogiske leiarar (saksnr. 16/4822) Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Sogn og Fjordane, Førde Søknadsfrist Se annonse

 • 45 måneder siden kviteseid.kommune.no

  Kviteseid (kommune)

  Selskap: Kviteseid kommune

  Vi har ledig stilling som pedagogisk leiar - ID-482 Brunkeberg oppvekstsenter, barnehage Det er ledig stilling som pedagogisk leiar ID 482, 100% vikariat frå 15.08.2013 -14.08.2014. Kan bli fast frå 15.08.2014. For stillinga gjeld: Stillinga vert... 

 • 21 måneder siden kviteseid.kommune.no

  Kviteseid (kommune)

  Selskap: Kviteseid kommune

  Vi har ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar ved Brunkeberg oppvekstsenter, barnehage ID-611 Ledig stilling i skule og barnehage frå august 2015: Brunkeberg oppvekstsenter, barnehage: #100 % stilling: Pedagogisk leiar, fast, frå 15.08.201... 

 • 38 måneder siden kviteseid.kommune.no

  Kviteseid (kommune)

  Selskap: Kviteseid kommune

  Vi har ledige vikariat som pedagogisk leiar på Straumsnes og Brunkeberg oppvekstsenter, barnehage Det er ledig følgjande stillingar: 1. STRAUMSNES OPPVEKSTSENTER, BARNEHAGE Pedagogisk leiar ID-512, 100 % vikariat frå 20.01. – 01.07.2014. Det er... 

 • 14 dager siden jobbdirekte.no

  Etne

  Selskap: Enge barnehage

  Tittel Pedagogisk leiar (Ref.nr: 595/BEAH-2017) Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid, Deltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Etne Søknadsfrist Se annonse

 • 31 måneder siden kviteseid.kommune.no

  Kviteseid (kommune)

  Selskap: Kviteseid kommune

  Ledig stilling som Pedagogisk leiar ID-559 ved Brunkeberg oppvekstsenter - barnehage Ved Brunkeberg oppvekstsenter, barnehage, er det ledige stilling som Pedagogisk leiar ID – 559, mellombels stilling i 60 % frå 15.08.2014 - 30.09.2014 med utviding... 

 • 8 dager siden karrierestart.no

  Bergen

  Selskap: Salhus skule/SFO

   ...mellom anna vere administrasjon av den daglege drifta på SFO, pedagogisk ansvar på SFO, personalansvar og vikaransvar. Du må på...  ...Dersom du er fagarbeider, vil tittelen på stillinga bli Dagleg leiar SFO Kvalifikasjoner ~Pedagogisk utdanning ~... 

 • 41 måneder siden kviteseid.kommune.no

  Kviteseid (kommune)

  Selskap: Kviteseid kommune

  Ledige stillingar - Straumsnes oppvekstsenter, barnehage 1. Pedagogisk leiar, 55 % vikariat, frå d.d. – 31.12.13 - ID 502 2. Assisterande einingsleiar/styrar , 100 %, vikariat, frå 01.01. - 31.12 2014 - ID 503. 25 % administrasjon, 75 % som pedagogisk... 

 • 18 dager siden tjenester.nav.no

  Ulstein

  Selskap: Haddal skule

  Rektor Rektor er skulen sin pedagogiske og administrative leiar. Vi søkjer ein utviklingsorientert, kreativ, tydeleg og samlande leiar, med evne til: - å utvikle skulen som lærande organisasjon - å samarbeide med medarbeidarar og elevar om å skape... 

 • 35 måneder siden kviteseid.kommune.no

  Kviteseid (kommune)

  Selskap: Kviteseid kommune

   ...ungdomssteg for heile kommunen. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ved Kviteseid barnehage, er desse stillingane ledige: Pedagogisk leiar 100% - ID 538, fast, frå 15.08.2014 Pedagogisk leiar 100% - ID 539, vikariat frå 15.082014 – 10.02.2015 Spørsmål... 

1-20 fra 32 søkeresultater

 • 1
 • 2
 • Frem

1-20 fra 32 søkeresultater

 • 1
 • Frem