104

Psykolog og psykologspesialist jobb

 • 6 dager siden borgestadklinikken.no

  Skien

  Selskap: Blå Kors Borgestadklinikken

   ...avdeling Skien. Da en av våre dyktige psykologer flytter til en annen del av landet s...  ...tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til...  ...Kvalifikasjoner: ~Offentlig godkjent psykolog/psykologspesialist ~nskelig med erfaring innen... 

 • 6 dager siden tjenester.nav.no

  Hadsel

  Selskap: Barne-, ungdoms- og familieetaten

  Psykologspesialist/psykolog/familieterapeut Jobbnorge ID: 133910 Psykologspesialist/psykolog/familieterapeut Ved Lofoten og Vesterålen familievernkontor, Stokmarknes, er det ledig en fast 100 % stilling som psykologspesialist/psykolog/familieterapeut... 

 • 14 dager siden tjenester.nav.no

  Stavanger

  Selskap: Kirkens Sosialtjeneste TSB Stavanger

  Psykologspesialist / psykolog Vi søker: Psykologspesialist / psykolog 100% fast stilling (spesialist) Psykologene har oppgaver innen diagnostikk, behandling, veiledning, inntaksarbeid og tverrfaglig samarbeid internt/eksternt. Oppgavene er knyttet... 

 • 4 dager siden finn.no

  Arendal

  Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling ved Klinikk...  .../rusmedisin), en LIS-lege og seks psykologer (hvorav to nevropsykologer) i tillegg...  ...vi ledig: - 100 % st. fast som som psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse medio mai eller... 

 • 1 dag siden tjenester.nav.no

  Oslo

  Selskap: Barne-, ungdoms- og familieetaten

  Psykolog/psykologspesialist/familieterapeut Jobbnorge ID: 133653 Homansbyen familievernkontor har fått økte rammer og utlyser derfor en ny fast stillling i 100 % som psykolog/familieterapeut. Vi har også ledig et vikariat i 100 % stilling hvor oppstart... 

 • 1 dag siden finn.no

  Oslo

   ...psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen...  ...døgnenhet på Skytta. Vi har ledig vikariat for psykologspesialist, alternativt erfaren psykolog, fra 3. juli til 31. januar på Allmennpoliklinisk... 

 • 6 dager siden tjenester.nav.no

  Oslo

  Selskap: Diakonhjemmet Sykehus

  Psykologspesialister/psykologer (ref.nr. 3346723376) Psykologspesialist/psykolog - Voksenpsykiatrisk avdeling Ved Spesialisert poliklinikk...  ...poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for... 

 • 5 dager siden tjenester.nav.no

  Bergen

  Selskap: Haukeland universitetssjukehus

  Psykologspesialist/psykolog (ref.nr. 3350064417) Psykologspesialist/psykolog - Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikk er ein av sju...  ...Helsevern. Klinikken er lokalisert på Sandviken sjukehus og delt inn i tre avdelingar, Psykiatrisk akuttmottak (... 

 • 1 dag siden tjenester.nav.no

  Karmøy

  Selskap: Karmøy kommune

  Psykolog/ psykologspesialist (Vår ref 4721-MDF) Psykolog/ psykologspesialist - 100% fast Beskrivelse Beskrivelse av arbeidsplass Rus- og psykisk helsetjenste ble fra 1.1.2015 en kommuneomfattende virksonhet med 5 avdelinger; avdeling Sør, avdeling... 

 • 13 dager siden tjenester.nav.no

  Randaberg (kommune)

  Selskap: Ryfylke DPS

  Psykologspesialist/psykolog (Ref. nr.: 3335295564) Ryfylke DPS er et av 5 distriktspsykiatriske senter ved Helse Stavanger. Ryfylke DPS dekker til sammen 7 små og mellomstore kommuner, og har to enheter: et på Jørpeland i Strand kommune og et i Randaberg... 

 • 6 dager siden tjenester.nav.no

  Gran (kommune)

  Selskap: Sykehuset Innlandet HF

  Psykologspesialist/psykolog (ref.nr. 3338921780) Psykologspesialist/psykolog - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Oppland, Enhet Gjøvik, Poliklinikk Gran BUP Oppland er en poliklinisk avdeling med to enheter: BUP Gjøvik - med klinikker... 

 • 9 dager siden tjenester.nav.no

  Karmøy

  Selskap: Karmøy DPS

  Psykologspesialist/psykolog (ref.nr. 3318448150) Haugaland og Karmøy DPS er ein del av helseføretaket Helse Fonna HF og har ansvar for dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenestane i kommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær, Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord... 

 • 6 dager siden tjenester.nav.no

  Sarpsborg (kommune)

  Selskap: Sykehuset Østfold HF

  Psykologspesialist / psykolog (ref.nr. 3348977860) Avdeling for rusbehandling – Sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg 100 % fast stilling...  .... SMP formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter... 

 • 7 dager siden tjenester.nav.no

  Ålesund

  Selskap: DPS Vegsund

  Psykologspesialist/psykolog (ref.nr. 2017/1044) Psykologspesialist/psykolog - DPS Vegsund ambulant og døgnseksjon Klinikk for psykisk helse og rus/DPS Sunnmøre/DPS Vegsund ambulant og døgnseksjon Vi har ledig stilling som psykologspesialist/psykolog... 

 • 12 dager siden tjenester.nav.no

  Lenvik

  Selskap: KOA Rødbergodden Behandlingssenter

  Psykolog/Psykologspesialist (ref.nr. 3336469129) KOA Rødbergodden Behandlingssenter er en del av spesialisthelsetjenesten, fritt behandlingsvalg, og tilbyr intermediær og langtids døgnbehandling til pasienter der rusavhengighet er primærlidelse. Vi... 

 • 18 dager siden tjenester.nav.no

  Kragerø (kommune)

  Selskap: DPS nedre Telemark

  Psykologspesialister/psykologer (Ref. nr.: 3335021380) Seksjon for poliklinisk behandling Vestmar er en del av DPS nedre Telemark. Seksjonen består av team for allmennpsykiatri og ambulant team. Vi er er lokalisert ved Kragerø sykehus og på Stathelle... 

 • 19 dager siden tjenester.nav.no

  Harstad

  Selskap: Universitetssykehuset Harstad

  Psykologspesialist/Psykolog - (Ref. nr.: 3331417589) Vi har ledig fast stilling for psykologspesialist/psykolog ved Ambulant akutteam ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms. Ved intern omrokkering i senteret, kan det bli ledig stilling... 

 • 14 dager siden finn.no

  Stavanger

   ...holder til på Tjensvoll i Stavanger og jobber på oppdrag fra Helse Vest RHF...  ...ende av sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant...  .... Les mer om oss på Vi søker psykologspesialist/psykolog 100% fast stilling. Psykologene... 

 • 6 dager siden finn.no

  Bergen

   ...omegnskommunane. Eininga er tverrfagleg samansett med sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, merkantile, legar og psykologar. Det er to psykologspesialistar i seksjonen, samt tre psykologar. Etter nokre års oppbygging av eininga er tida no moden for ein stø... 

 • Én måned siden tjenester.nav.no

  Narvik

  Selskap: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Psykolog/psykologspesialist (Ref. nr.: 3318623392) Psykolog/psykologspesialist - VPP-Narvik Vi søker etter psykolog/psykologspesialist som har gode samarbeidsevner, som er fleksibel og selvstendighet, har godt humør, har lyst til å ta initiativ og... 

1-20 fra 104 søkeresultater

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 6
 • Frem

1-20 fra 104 søkeresultater

 • 1
 • Frem